קריאת תהילים משותפת לרפואת עופרה בת שרה וגדעון בן משה


אבי היקר גדעון בן משה וזוגתו עופרה בת שרה אנשים מבוגרים שחלו בקורונה. אנא שאו תפילות שהכל יעבור בשלום ויהיו בריאים במהרה ושהשם ישמור אותם. תודה לכל אחת שמתפללת
חפש לי פרק אחר

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=6c178e6fea925fbe6217a89535d9605d
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.