קריאת תהילים משותפת לרפואת שירה יעל בת ליאורה ועמיחי ישי בן גלילה.


בבקשה תגידו כל אחת פרק תהילים לרפואת שירה יעל בת ליאורה ועמיחי ישי בן גלילה... שנפצעו בפיגוע סיפרה.
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים שנקראו: 133
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=8182fef585cf4ca7a7f51f3655f1454e
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.