קריאת תהילים משותפת לרפואת חבורה תהילים


אריאל חיים בן תמר לאה בתיה בת שולמית יוסף חיים בן חיה פייגה אביבה טל בת עטרה גיטל עניתה יעל בת רות טובה שלמה יונתן בן פריידה רחל יהודה אריה בן יטה פייגה
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=83692f920a4ecc14098e668c19d98a0b
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.