קריאת תהילים משותפת לרפואת Deborah bat Sarina


*Merci de prier pour un miracle* Une malformation grave liée au poumon à été détectée chez le fœtus, lors de l’échographie du 5e mois, qui compromette sérieusement ses chances de survie. Les médecins sont sceptiques et seule l’intervention divine peut sauver le bébé, afin qu’il puisse mener une vie sans séquelles après la naissance.🙏
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=855a90fce01666d77e1cbbe6022df8b9
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.