קריאת תהילים משותפת לרפואת Yasel Hernandez


He had a car accident and is in bad shape, he is in a ventilated and he might be paralyzed and connected to a ventilated for the rest of his life in order to breath. His name is Yasel Hernandez Tuvo un accidente automovilístico y está en mal estado, está ventilado y podría estar paralizado y conectado a un ventilador por el resto de su vida para respirar. Su nombre es Yasel Hernández.
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים שנקראו: 135
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=a5b855a1cb0d37dcc2e6f6b73c8fbb68
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.