קריאת תהילים משותפת לרפואת ישראל בן פרומט ברכה


לאמיר צוזאמען ענדיגן תהילים לזכות זיין אפערציע אז עס זאל מצליח זיין אן קיין שום מכשול און דער באשעפער זאל שיקן מלאך רפאל אים אויסצוהיילן שרולי ביללער איז מיין טייערער קידני נדבן. וכל קרב וכליות יזמרו לשמך
חפש לי פרק אחר

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=a63d3e8d478ef1740b3242bfe7b44196
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.