קריאת תהילים משותפת לרפואת Stella yildiz bat linda


Merci de prier d'urgence pour sa guérison. C'est ton un très bon rétablissement une bonne guérison et une longue vie jusqu'à 120 ans amen תודה רבה להתפלל לרפואתה שיהיה לה החלמה מהירה רפואה שלמה וחיים ארוכים עד 120 אמן
חפש לי פרק אחר

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=c582cff3674dac6fda0de8c1a3b342c2
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.