קריאת תהילים משותפת לרפואת Juste Aime


Je souhaite prier pour la guérison des soldats de TSAHAL qui se sont blessés en défendant le territoire d’Israël: Notre héritage à tous juifs et goyim (nations). Car Elohei Avraham, Elohei Yitzchak v’Elohei Yaakov est l'Unique Elohim et est Un (Echad). Donc juifs et goyim, nous devons être echad.
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים שנקראו: 235
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=cafba17f57f1f2ace4527bae8eef5af5
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.