קריאת תהילים משותפת לרפואת Sandra simra bath fleira


Elle a eu son bras droit et main gauche paralysé la veille et dans la nuit elle a fait un avc la carotide bouché entièrement on l à transporte par hélico de Perpignan où il ne pouvais rien faire à Montpellier ils l ont opère après deux jours pour vérifier si il n est aucune séquelle elle l’a été transféré à l hôpital de perpignan service neurologie vasculaire unité de soin intensif elle est sondé on l alimenté par perfusion et elle me parle toujours pas elle n arrive pas à se servir de son bras droit et main droite sa jambe droite se plie et réagi un peu on attend une place en centre de rééducation rapidement elle a 49 ans et un fils de 6 ans elle s aperçoit de son état nous reconnais merci de prier pour son rétablissement rapide et qu elle retrouve la parole et toute ses faculté mentale et mobilité comme si rien c etait passe amen
חפש לי פרק אחרסיימתי לקרוא את הפרקסטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 0
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=d8ac6ceb8a56afe27424cb46b530c852
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.