קריאת תהילים משותפת לרפואת Chana Yocheved Avia bat Shifra Chaya, Janice Cohen


Janice Cohen is a very sweet woman who has been dealing with a lot of tzuris for many years. Over the last two years, she sadly lost her Dear Husband and has battled cancer and covid. Janice had a procedure the other day where something went wrong and she now has sepsis. Janice is a good woman that this world needs for many many many more years to come od 120! Janice's situation is serious and needs our prayers. Please keep Chana Yocheved Avia bat Shifra Chaya in mind when davening, lighting your candles, doing any mitzvah and/or just being kind to one another as Janice always is. Please feel free to share this link anywhere that will facilitate more people praying for her. Thank you and Tizku l'Mitzvos.
חפש לי פרק אחר

סיימתי לקרוא את הפרק

סטטיסטיקה :
  • מספר ספרים פתוחים:
  • מספר הספרים שנקראו במלואם: 1
  • מספר פרקים שנקראו:
  • מספר פרקים פתוחים בקריאה זו:


לינק לכניסה והפצה:
https://tehilim-online.co.il/lectureContinue?code=e8a3c255f31187aea1a230940d5f59a8
  1. הפיצו את הקישור באמצעות המייל, ווטסאפ, פייסבוק וכדומה.
  2. כל אדם שיכנס לקישור זה, יקבל באופן אוטומטי פרק אחר בספר.
  3. כל אחד יכול לקרוא מספר רב של פרקים לפי רצונו.
כך תושלם קריאת ספר תהילים כולו (אפילו מספר פעמים) בזמן קצר ובשיתוף הרבים לרפואת יקיריכם.